ترند مد چیست ؟

ترند مد چیست ؟

ترند در واقع از منظر لغوی به معنای روند و گرایش است که در حوزه های مختلف می تواند معانی گوناگونی را بر خود حمل کند اما همگی به فراگیر بودن یا فراگیر شدن در آینده نزدیک اشاره دارند. در حوزه مد و لباس، اگر به دنبال معنای دقیق تری از ترند بگردیم، ترند در حوزه فشن به معنای روند مد یا تمایل مد به یک آیتم خاص است. ترند در مد برعکس ترند های خبری که ضربتی بوده و عمر کوتاهی دارد ماندگاری بیشتری دارد و ممکن است که عمر آن به طول یک فصل نیز به درازا بکشد. ترند در اصل آیتمی است که معرفی می‌شود تا بازخورد مخاطبان نسبت به آن سنجیده شود و در صورت مقبولیت تبدیل به مد شود.

ترند مد چیست ؟

اما ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که تفاوت مد با ترند در چیست؟ جواب این سوال بسیار ساده است مد برای همه شناخته شده است و در جریان است اما ترند در حال معرفی شدن و آزمون و خطا است و احتمال دارد یا مورد استقبال قرار بگیرد و یا از سوی مخاطبان رد شود. ترند ممکن است در آینده نزدیک تبدیل به مد شود و یا در اصل می توان ترند را مرحله پیش از مد شدن تعریف کرد. ترندها ممکن است تعداد بسیار زیادی داشته باشند که همه آنها تبدیل به مد نشود و آنهایی که به مد تبدیل می شود عمری کوتاه در حد چند ماه و یا درنهایت یک فصل را داشته باشد.

این تفاوت بین مد و ترند بسیار ظریف است و در بین اغلب مردم، عموما دو مفهوم مد و ترند معنای یکسانی دارد و هر دو به معنای چیزی بسیار رایج، فراگیر و پر تکرار است. اما در بین اهالی مد و فشن معنای متفاوت و عمیق تری دارد .

در ادامه به راه های شناخت ترندها و نحوه معرفی آنها می پردازیم.

 با ما همراه باشید.